Výrobky radu Péti Mix Komplex Plus

Výrobky radu Péti Mix Komplex Plus sú záhradné hnojivá bez chloridov. Prispôsobujú sa jednotlivým vývojovým štádiám rastlín a tým im v každom životnom štádiu zabezpečujú harmonické zásobenie živinami. Účinok hnojív Péti Mix Komplex Plus je rýchly, obsah účinných látok sa využije bez strát, takže podporuje ich šetrné využívanie.

.