Záväzok, poslanie, vízia

Spoločnosť NITROPÉT Slovakia s.r.o. zabezpečuje produkty a špecifické riešenia, ktoré podporujú trvalo udržateľný rast poľnohospodárstva s cieľom znižovať výrobné náklady a šetriť prírodné zdroje.

Našim zákazníkom ponúkame:

  • priemyselné hnojivá pre všetky poľnohospodárske plodiny
  • záhradkárske hnojivá a špeciálne hnojivá pre črepníkové rastliny, kvety, izbové kvety a izbové rastliny
  • rozsiahle výskumné zázemie
  • poradenstvo v oblasti rastlinnej výživy
  • inovácie v oblasti výživy rastlín
  • obchodné príležitosti
  • partnerstvo s dodávateľmi, poľnohospodármi a záhradkármi
.