Nitropét Slovakia s.r.o

Contact

Headquarters

Address

  • NITROPÉT SLOVAKIA s.r.o
  • Námestie Mládeže 117/27
  • 932 01 Veľký Meder, Slovensko

Telephone

  • +421 31 550 17 63

Billing information

  • IČO: 36 742 686
  • IČ DPH: SK2022340969

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19671/T

Commercial division

Ing. Juraj Végh

Managing director

Pavol Molnár

Commercial manager

Administrative division

Logistics

Billing

Accounting